Mail :Abv.bg | Mail.com   Dictionary :Translate | Преводач Право | Обяви от Габрово и региона | Реклама | За контакти  
   

Нова отоплителна инсталация в математическата гимназия и газ за ясла "Зора"3-1-2017

   Приключиха строително-монтажните работи по изграждане на котелно помещение за природен газ в детска ясла "Зора" и подмяна на отоплителната инсталация в Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев". Новите придобивки в двете заведения са реализирани по проект "Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)" със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
  В ясла "Зора" е подменена горивната база с нов комбиниран котел с мощност 300 KW, който е монтиран в новоизградена пристройка към основния корпус на сградата. Основно ще се ползва природният газ, а течното гориво ще е алтернативно. Съоръжението е свързано чрез разпределителни колектори към съществуващата отоплителна инсталация. Циркулацията на топлоносителя се обезпечава от самостоятелна циркулационна помпа с автоматична настройка. Изграден е площадков подземен газопровод. Сигурността на работа на газоснабдителната инсталация се осигурява от датчик и газсигнализираща централа, свързани с аварийната вентилационна система. Стойността на строително-монтажните работи е 90 995 лв., изпълнител е габровската фирма "Илстрой" ЕООД.
  Във всички корпуси на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" са подменени старите чугунени радиатори с алуминиеви. Изградена е нова тръбна мрежа от стоманени тръби с открит монтаж. В сутерена на учебния корпус е запазена топлообменната станция, свързана със съществуващото котелно, което е в корпуса на физкултурния салон и басейна. В абонатната има нови разпределителни колектори, към които са подвързани новоремонтираните отоплителни клонове с автономна циркулационна помпа. Предвидено е автоматично управление с възможност за работа на противозамръзващ режим. Изпълнител на дейностите е "Технострой България" ЕООД, гр. София, стойността на строително-монтажните работи е 275 355 лв. Строителен надзор на обектите е упражняван от местната фирма ЕТ "Интерстрой - Милчо Кръстев".
  С подобряването на ефективността на отоплителната система в гимназията и монтажа на нов високоефективен газов котел в детската ясла Габрово ще намали емисиите на въглероден диоксид в атмосферата с 28 тона годишно, а спестената енергия от конвенционални източници ще е 98,8 мегаватчаса на година.ГАБРОВО    ДРЯНОВО    СЕВЛИЕВО    ТРЯВНА    БЪЛГАРИЯ
Home | Обяви от Габрово и региона | Любопитно | Добави линк
©Copyright Gabrovo-bg.com All Rights Reserved. Реклама   За контакти