Mail :Abv.bg | Mail.com   Dictionary :Translate | Преводач Право | Обяви от Габрово и региона | Реклама | За контакти 
   Масови понижения на лихви по депозити и през октомври


23-11-2014


  И през изминалия месец октомври банките продължиха да понижават дохода от депозит. 9 бяха банките, които влошиха условията по срочни депозити за физически лица. На практика подобряване (макар и частично) в условията по тези продукти напълно липсваше през октомври, за разлика от предходните два месеца, когато някои банки временно подобриха условията по малка част от депозитите си. Нещо повече - две от трите банки, които подобриха условията през изминалите няколко месеца ги влошиха през октомври, което затвърди общия спад на лихвите по депозити.
  Активността на банките по отношение на жилищните кредити през октомври може да се определи като средна. Четири банки представиха новости по своите продукти, с което направиха опит да бъде съживено ипотечното кредитиране, което се развива с незадоволителни темпове. По отношение на потребителските кредити банките останаха пасивни и през изминалия месец. На практика промени липсваха. Единствено две банки удължиха вече съществуващи промоции по тези продукти.
Срочни депозити
   Анализът на www.MoitePari.bg за октомври сочи, че 9 банки са променили условията по своите депозитни продукти.
   В първият ден от месеца Ти Би Ай банк удължи промоцията по депозит „Привилегия“ в лева и евро, при която банката предоставя 1% надбавка над стандартната лихва. Трезорът обаче понижи стандартните лихвените проценти с около 0,25 п.п.
   Alpha bank с нови лихви по срочни депозити от първия ден на октомври. Стандартните срочни депозити продължиха да се предлагат с около 0,40-0,50 пр.п. по-ниски лихви. Малко по-високо беше понижението на лихвите по авансовите депозити, където те се понижиха с 0,70-0,80 пр.п. При Прогресивния депозит пък средното понижение на лихвата по периоди беше в границата между 0,50 и 0,60 пр.п.
   Пощенска банка с нови лихви по срочни депозити от 07.10. Трезорът понижи лихвите по всички срочни депозити в лева, евро и щатски долари. След тези оферти за физически лица продължиха да се предлагат с около 0,60-0,80 пр. п. по-ниски годишни лихви.
   ОББ промени лихвите по срочни депозити за физически лица от 20.10. Трезорът понижи лихвите по стандартните срочни депозити, Форекс, Сега, Бонус, 18+2 и дългосрочните депозити. Пониженията на лихвените проценти могат да се определят като значителни, тъй като често надхвърляха 1,00 пр.п.
   ПроКредит Банк понижи лихвите по част от срочните депозити. Тези промени бяха в сила от 13.10, като с тях трезорът понижи лихвите с 0,25-0,50 пр.п. по стандартния срочен депозит и ПроВлог. Корекциите засегнаха единствено депозитите в евро.
   Societe Generale Експресбанк с нови лихви по срочни депозити за физически лица от 17.10. Трезорът понижи с 0,10-0,30 пр.п. лихвите по всички срочни депозити и преустанови промоцията по 12-месечния депозит „Гарант“ в лева и евро.
   Банка Пиреос понижи лихвите по всички срочни депозити за физически лица. Лихвите спаднаха различно при различните оферти, но обобщено спадът беше в диапазона между 0,25 и 0,75 пр.п. Корекциите не засегнаха 18 и 24-месечните депозити на банката, както и Детския депозит.
   Банка ДСК с нови по-ниски лихви по срочни депозити за физически лица от 20.10. Трезорът понижи с около 0,20-0,50 пр.п. лихвените проценти по всички срочни депозити.
   ЦКБ с нови лихви по срочни депозити за физически лица в последния ден от месец октомври. Банката понижи лихвите по „Депозит +“. Левовият депозит продължи да се предлага средно с около 0,30 пр.п. по-ниски лихви. Далеч по-ниско беше средното понижение при евровия депозит, чиито лихви средно по периоди се понижиха с 0,09 пр.п. Лихвите по стандартните срочни депозити във всички предлагани валути се понижиха с около 0,20-0,30 пр.п.
Спестовни сметки
   Сравнително висока беше активността на банките и по отношение промяна в лихвите по безсрочни депозити. Това е заключението на www.MoitePari.bg за тенденциите при тези продукти през октомври. При тях лихвите спаднаха средно с около 0,50 пр.п. през изминалия октомври.
   Alpha bank с нови лихви по спестовни сметки от първия ден на октомври. Трезорът понижи с 0,25 пр.п. лихвите по спестовна сметка „Ултима“.
   Пощенска банка с нови лихви по срочни депозити от 07.10. Банката понижи лихвите по спестовна сметка „Активни пари“, Лоялен спестител и Мега плюс. Понижението беше с около 0,50 пр.п.
   ОББ с нови лихвени условия по спестовни сметки от 20.10. Стандартната отворена сметка в лева, евро и долари продължи да се предлага с около 1,00 пр.п. по-ниски лихви в лева и евро и с 0,60 пр.п. в долари. Лихвите по спестовна сметка Плюс също бяха понижени.
   ТБ-Д понижи с 0,25-0,30 пр.п. годишните лихви по безсрочния влог „Д-Банк“ в лева и евро.
   Societe Generale Експресбанк понижи с 0,30-0,40 пр.п. лихвата по спестовна сметка „Нови Хоризонти“.
Потребителски кредити
   Наблюденията на www.MoitePari.bg за октомври показват, че банките останаха пасивни и през изминалия месец по отношение на промяна в условията по кредити за текущо потребление. На практика промени липсваха, като две банки удължиха вече съществуващи промоции по тези продукти.
   Банка ДСК удължи текущата си промоция по заеми за текущо потребление. Промоцията по тези заеми беше удължена до 30.01.2015 г.
   Fibank удължи срока на промоцията по „Лесен кредит“. За първите 3 години от срока на кредита лихвата е 6,5%, а след този период лихвеният процент е съобразно съществуващите програми за потребителски кредити. Промоцията по „Лесен кредит“ е валидна до края на годината.
Жилищни и ипотечни кредити
   Според www.MoitePari.bg само 4 банки бяха с корекции през октомври. Още в самото начало на месеца УниКредит Булбанк коригира лихвените условия по своите продукти. Посоката беше надолу с 0.35 пр.п. Промените засегнаха само левовите кредити.
   Нов продукт с фиксирана лихва за първите 5 г. беше предложен от Райфайзенбанк. Продуктът се предлага само в евро. Лихвата за фиксирания период е в размер на 6.35%, 6М Euribor+надбавка след това. Таксата за разглеждане на документи е 40 евро, а кредитът се отпуска за максимален срок и сума съответно 30 г. и 200 000 евро.
   Понижение на лихви беше предложено и от Пощенска банка. Продуктът с подобрена лихва е „Спестовен жилищен кредит”, а подобрението е с 0.11 пр.п. Освен тази промяна, за всички кредити банката въведе такса за разглеждане на документи в размер на 75 лв. (дължи се в случай на усвояване на кредита, промоция до 30.12.2014 г.). Актуалните стойности за откриване на сметка са както следва: 0.50 лв. при ползване на пакет „Улеснение” и/или превод на РЗ; 2 лв. във всички останали случаи. Размерът на месечната такса за поддръжка на сметки е както следва: 3.90 лв. при ползване на пакет „Улеснение”; 3 лв. при превод на работна заплата и 1.50 лв. в останалите случаи.
   Следващата банка с подобрени условия беше Банк ДСК. Тя понижи лихвите по своите продукти с 0.50 пр.п. Условията са в сила до 30.12.2014 г.
   През изминалия месец, малко преди да изтекат актуалните промоции на две банки, те бяха удължени. Така условията по жилищни кредити на ЦКБ в настоящият им вид ще бъдат в сила до 31.01.2015 г., а на Алфа банка до 16.01.2015 г. При ЦКБ удължаването на промоцията беше съпроводено и с повишаване на лихвата при рефинансиране на кредит от друга банка, при ограничена отговорност на кредитополучателя. Досегашният размер от 6% беше завишен до 6.30%.
Индекси на www.MoitePari.bg – анализ
3М депозити
  Рекорден брой банки, участващи в индекса промениха лихвите по най-добрите си оферти за тримесечни депозити през месец октомври. Това бяха : Банка ДСК, Уникредит Булбанк, ПроКредит, Societe Generale Експресбанк, ЦКБ, ОББ, Банка Пиреос, Alpha bank и Ти Би Ай Банк. Корекциите в ЕГЛ по най-добрите оферти, участващи в индекса бяха понижeни с около 0,20-0,30 пр.п. Въпреки, че бяха много на брой стойността на индекса в лева се понижи с по-малко от 0,1 пр.п. на месечна база (от 1,55% в края на септември на 1,48% в края на октомври). Този в евро пък се понижи повече, като корекцията беше с 0,24 пр.п. на месечна база (от 1,67% в края на септември на 1,43% в края на октомври).
Потребителски кредити с и без поръчители
  През октомври банките не предложиха новости по потребителските кредити, поради което нямаше промяна и в офертите, включени в индексите. Въпреки това корекция в индексите настъпи под влияние на промяна на теглата на банките, включени в него. При кредитите без поръчител индексът се повиши до 13,68%, а при кредитите с поръчител остана почти без промяна. Той се понижи с 2 базисни пункта до 14,82%.
Ипотечни кредити в лева и евро
  Макар и банките с корекции, включени в индексите да бяха ограничен брой, те чувствително понижиха стойностите на показателите. Индексът в лева се понижи с 28 базисни пункта и достигна ниво от 7.15%. Банките допринесли за това понижение бяха две. Първата от тях е Банка ДСК, която подобри най-доброто си предложение с 0.53 пр.п. Този резултат беше постигнат след понижение на лихвата по кредита с 0.50 пр.п.
   С 56 базисни пункта подобри своето най-добро предложение УниКредит Булбанк. Подобрението е в резултат на по-ниската лихва с 45 базисни пункта и понижение в цената за ползване на съпътстващ кредита пакет.
   По-малко, но все пак чувствително, се понижи и индексът в евро. Той достигна ниво от 7.33%. Банките предопределили това понижение бяха три. Първата от тях отново е Банка ДСК, която подобри своята най-добра оферта и тук с 0.53 пр.п. Причината, разбира се, е в понижената лихва по кредита с 0.50 пр.п. Втората банка, повлияла индекса, отново е УниКредит Булбанк. Подобрението на най-добрата оферта на банката е с 19 базисни пункта. Подобрението е в резултат на по-ниската лихва с 10 базисни пункта и понижение в цената за ползване на съпътстващ кредита пакет. Третата банка, която спомогна за понижаването на индекса беше Райфайзенбанк. Тя предложи нов продукт на пазара, който намери място в индекса. Така най-доброто й предложение вече е с 26 базисни пункта по-изгодно от досегашното.


„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител www.moitepari.bg

  


ГАБРОВО    ДРЯНОВО    СЕВЛИЕВО    ТРЯВНА    БЪЛГАРИЯHome | Обяви от Габрово и региона | Любопитно | Добави линк
© Gabrovo-bg.com All Rights Reserved. Реклама   За контакти