Mail :Abv.bg | Mail.com   Dictionary :Translate | Преводач Право | Обяви от Габрово и региона | Реклама | За контакти  

   
 
Агенция "Митници" реализира проекта "Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция "Митници" (Корпоративна архитектура)"11-09-2015

  Агенция "Митници" изгради обща информационна и технологична архитектура на вътрешноадминистративните връзки и връзките с потребителите в реализация на проекта "Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция "Митници" (Корпоративна архитектура)", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  "Сред приоритетите на Агенция "Митници" винаги е бил стремежът към по-качествено, достъпно, бързо и лесно обслужване на гражданите и бизнеса. През изминалите години агенцията се доказа като един от лидерите при реализация на иновативни дейности в областта на IT технологиите. От 2009 г. до момента институцията ни е била бенефициент по 12 проекта по Оперативна програма "Административен капацитет" на обща стойност приблизително 12 млн. лева" заяви в приветствието си към участниците в конференцията Цветан Мадански - главен секретар на Агенция "Митници". По думите му подкрепата от Европейския социален фонд, предоставена чрез ОПАК, е изключително ценен инструмент и източник без алтернатива за финансиране на ефективни механизми за подобряване на работата на митническата администрация.
  Проектът, който бе представен на заключителна конференция пред широк кръг гости, включително икономически оператори, е част от реализацията на ИТ-стратегията на Агенция "Митници" БИМИС 2014-2020, чиято основна цел е да изгради БИМИС 2020 и да отговори на предизвикателствата на изграждане на електронно правителство на национално ниво и на влизането в сила на Митническия кодекс на съюза /МКС/ на европейско ниво. Изпълнението на проекта е една стъпка напред към 2016 г., когато ще се прилага Митническият кодекс на Съюза.
  "С реализирането на този проект Агенция "Митници" направи поредна крачка в изграждането на електронното управление в страната. С настоящия проект продължаваме нашата традиция и добрите ни практики по отношение на автоматизация на процесите на работа", заяви ръководителят на проекта Ивайло Стефанов. Според него основната цел на проекта е усъвършенстване и развитие на качествените, насочени към потребителя административни услуги в митниците. За целта е изградена общата информационна и технологична архитектура на вътрешноадминистративните връзки и връзките с потребителите, допълни той.
  Многогодишният стратегически план на ЕК изисква създаването на принципно нова ИТ-платформа, преструктуриране на ИТ-системите и ориентация към архитектура, базирана на услуги. Цялостната му реализация е предвидена на 5 етапа, като сегашният проект е част от базовия етап на изграждане на архитектурните принципи на системата и верифицирането им чрез изграждане и въвеждане в експлоатация на Митническа информационна система за изнасяне.
  В рамките на реализирания проект е разработена методология за изпълнение на БИМИС 2020, отбеляза на конференцията Георги Григоров от "Гравис България" АД - изпълнител на дейностите.
  Проектът "Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция "Митници" (Корпоративна архитектура)" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ № А13-31-2 е подписан на 11.04.2014 г. и е на обща стойност 3 500 606,08 лева. Периодът на изпълнение бе 18 месеца.


 
ГАБРОВО    ДРЯНОВО    СЕВЛИЕВО    ТРЯВНА    БЪЛГАРИЯ